obiski: možni pod posebnimi pogoji VEČ>>>

Obvestila

Domov » Obvestila

21.7.2020

Obiski so možni pod posebnimi pogoji (glej obvestilo z dne 5.5.2020 – spodaj)

8.7.2020

Dom je z dnem 8.7.2020 zaprt za obiske

Spoštovani, na podlagi spremljanja epidemiološkega stanja smo se v strokovni skupini Doma svete Katarine odločili, da dom z dnem, 8. 7. 2020 zapremo za obiske.

Zavedamo se, da so stiki z vašimi domačimi izjemnega pomena. Zelo dobrodošlo je, da stike vzdržujete preko telefona. V primeru, da vaš svojec nima telefona, lahko pokličete na oddelek (nagelj 059 365 415, vijolice 059 365 416, oaza 059 365 467) in tako slišite svoje domače.

V primeru, da bi svoje domače videli preko skypa, se lahko obrnete na socialnega delavca, ki bo uredil povezavo.

Dom bo zaprt do 20. 07. 2020. V primeru slabega stanja glede okužb, dom ostane zaprt še naprej.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, dobrimi mislimi in medsebojno podporo zmogli.

Hvala vam, za vašo podporo in razumevanje.

5.5.2020

Dom je z dnem 11.5.2020 odprt pod omejenimi pogoji:

Na podlagi dopisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 30.4.2020 v zadevi Omogočanje obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva izdajamo naslednje navodilo glede omogočanja obiskov v Domu sv. Katarine:

 1. Obiski bodo v Domu mogoči od 11.5.2020 dalje.
 2. Obiski bodo v prvih dveh tednih od odprtja doma (oz. glede na okoliščine) možni samo za najožje družinske člane in skrbnike.
 3. Stanovalca lahko obišče naenkrat samo ena odrasla, zdrava oseba oz. dve zdravi odrasli osebi, če sta iz istega gospodinjstva.
 4. Obiski bodo potekali po urniku, na katerega se je potrebno predhodno najaviti in dogovoriti za prost termin. Naročanje je možno pri socialnem delavcu preko e-maila: socialni.delavec@zavod-usmiljenk.si ali na telefon: 056 365 404 od 7h-9h ali od 12.30-13.30.
 5. Obisk lahko traja največ 45 minut.
 6. Obiski bodo potekali na ploščadi pred Domom, v primeru slabega vremena pa v avli. Obisk v sobi bo možen samo, če stanovalec zaradi nepokretnosti ali bolezni ne more zapustiti sobe. Prostor za obiskovalce je označen s talnimi oznakami.
 7. Obiskovalci morajo ob vstopu v Dom podati izjavo, da so bili v zadnjih 14. dnevih zdravi in da v tem obdobju niso bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe, oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena. Izmeri se jim telesna temperatura in zabeleži simptome. V primeru povišane temperature nad 37,4 ali prisotnosti bolezenskih znakov, bo obisk zavrnjen.
 8. Obiskovalci morajo nositi masko ter si razkužiti roke. Če poteka obisk v avli, si morajo nadeti tudi PVC prevleko za obutev. V avlo vstopajo skozi terasna vrata.
 9. V primeru obiska v sobi, si mora obiskovalec nadeti še plašč in rokavice.
 10. Obiskovalci naj se s stanovalci ne rokujejo, objemajo, dotikajo obraza … skrbeti je potrebno za ustrezno varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra.
 11. Obiskovalci s sabo ne smejo prinašati hrane ali drugih predmetov.
 12. Po vsakem obisku se razkuži površine in prezrači prostor.
 13. Vodi se redna evidenca obiskovalcev (vključno s telefonsko številko) in sicer zaradi identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-Cov-2.
 14. V primeru okužbe ali suma na okužbo bodo obiski pri pozitivnih stanovalcih možni le izjemoma (obisk umirajoče osebe). Poleg vseh ostalih ukrepov, si bodo morali obiskovalci nadeti vso zaščitno opremo (vodooporne plašče in pokrivala, maske, vezirje, rokavice)

Zavedamo se, da se s sproščanjem ukrepov povečuje možnost vnosa virusa v zavod, zato je ob tem še bolj pomembno striktno upoštevanje vseh že do sedaj danih navodil.

27.2.2020

Dom je z dnem 27.2.2020 do preklica zaprt za vse obiskovalce.

Koronavirus – ključne informacije >>>

Navodila za obiskovalce >>>

Preprečevanje okužbe z novim koronavirusom SARS-Cov-2 >>>

15.1.2020

Obiski so, zaradi zaščite stanovalcev pred infekti v tem obdobju, omejeni samo na eno zdravo osebo.