obiski: vsak dan od 8.00 do 20.00 VEČ>>>

Žarki svete Katarine grejejo

Domov » Žarki svete Katarine grejejo

Naše domsko glasilo.

Glasilo doma sv. Katarine, ki ga izdajamo enkrat letno, je čudovit vpogled v domsko življenje. Tako ne bomo pozabili, kaj se nam je v posameznem letu zgodilo, hkrati pa bo gradivo v trajen spomin vsem, ki smo z domom kakorkoli povezani.