Tihi protest zaposlenih

Domovi za starejše smo povezani v Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Danes ob 13:30 smo pripravili tihi protest. Zahteve Skupnosti sta prebrali direktorica Doma svete Katarine – Snežana Golob in direktorica Doma počitka Mengeš – Lidija Krivec Fugger.