Nastop Plamenk

Nastop Plamenk je spremljal sprejem naše nove direktorice Snežane Golob.