Božični koncert Foné Megále

Foné Megále so nam v Domu pripravili Božično zgodbo. Čudovito uglašeni glasovi so stanovalcem in stanovalkam polepšali praznike. Posebno glasbeno presenečenje pa so pripravili direktorici za rojstni dan.