Sprejem v Dom

Zadetkov: 1220

Za sprejem v Dom svete Katarine potrebujete:

Prošnjo za sprejem

Zdravniško mnenje

Izjavo o postavitvi pooblaščenca

Izjavo o doplačevanju oskrbnih stroškov

Fotokopijo osebnega dokumenta

 

Drugi dokumenti:

Pravilnik o razvrščanju v kategorije oskrbe

Pravilnik ob obračunu zdravstvene nege